Men
Friendly Sat 15 July Cheshunt Stadium
Cheshunt
1
King's Lynn
2
1-2